СъбитияСвържете се с нас

Манифест на международна асоциация "За суверенитет"

"За суверенитет" е международно масово обществено-политическо движение, насочено към укрепване на националната идентичност в социалната, икономическата, политическата, културната и информационата сфери.

Разбирайки, че глобализацията е обективен процес, ние смятаме, че има определени сили, които се опитват да извлекат изгода от нея в ущърб на останалите страни и народи, като налагат своите правила в международните отношения. Очевидно е, че същите тези сили използват политиката на двойните стандарти, подкопавайки действащите норми на международното право и подменяйки ги със сурогата на частните интереси и политическата реторика.

За да противодействаме на тези негативни тенденции, е необходимо да се разработи координация и сътрудничество на регионално и международно ниво, само така ние ще можем адекватно да защитаваме суверенните интереси на националните държави, без да разрушаваме доверието в областта на създадените вече отношения в глобален мащаб.

Нашите възгледи се намират извън пределите на стандартните шаблони и представи за "леви", "десни" и демократи, макар че в нашите редици може да има както леви, така и десни, които са готови да обединят усилията си с цел да върнат на държавата си загубения национален суверенитет.

Всички държави, без исключение, усещат загубата на суверенитета. На много държави в Европа се е наложило да пожертват националните си интереси в полза на НАТО и ЕС, а в други региони са били използвани мерки на икономически и дипломатически натиск, за да се превземат вътрешните пазари и да се получи достъп до природните ресурси. В някои държави на власт е било качено правителство, което работи в ущърб на интересите на народа си.

Ние смятаме, че при всякакви политически трансформации целите и средствата трябва да бъдат преценени внимателно. Културните традиции, религиозните възгледи и социалните норми в цялото им разнообразие са неразделна част от световното наследство и те трябва да бъдат опазени. Народите трябва сами да решат какъв правен формат е приемлим за тях и до каква степен страните им трябва да бъдат интегрирани в световната икономика.

В геополитическия план световната общност трябва да има многополюсно устройство, а не да се подчинява на диктата на единния център. За целта е необходимо да се разработи приемлив за всички механизъм на международното взаимодействие - от свободата на движение на хора и стоки до сътрудничество в областта на сигурността.

Неолиберализмът, разрушаващ ценностите на народите и заплашващ съществуването на основите на държавност, трябва да бъде преодолян. Това може да бъде направено само въз основа на възвръщане на суверенитета на държавите в контекста на актуалната политическа обстановка.

СъбитияСвържете се с нас

Международна асоциация
«За суверенитет»