Kapcsolatok

Nemzetközi Szövetség a
«Szuverenitásért»

Június 19-én a Nemzeti Szabadságért Mozgalom irodájában megrendezésre került a Nemzetközi szövetség a "Szuverenitásért" munkacsoportjának szervező ülése. Eme új szövetség célja, hogy megerősítse a nemzeti identitását az államoknak, hogy ellenálljon a neoliberális, destruktív globalizmusnak, és hogy megteremtse egy igazságos, többpólusú világrend megszületésének feltételeit, mely lecserélné az Egyesült Államok jelenlegi egypólusú világrendjét.

Az eseményen 5 ország képviselő vettek részt személyesen, illetve a Nemzeti Szabadságért Mozgalom grúziai képviselője skype segítségével.

Oroszország részéről jelen voltak a Nemzeti Szabadságért Mozgalom vezetősége, a Nemzetközi Eurázsiai Mozgalom és az Orosz Antiglobalista Mozgalom képviselői. Magyarországot a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjaiból álló Magyar Eurázsiai Társaság képviselte, többek között jelen volt a társaság elnöke, Vona Gábor, illetve a társaság többi tagja; a párt parlamenti képviselője és a Jobbik nemzetközi kapcsolataiért felelős kabinetjének vezetője, Gyöngyösi Márton, a Jobbik Európa Parlamenti képviselője, Kovács Béla, és a párt orosz-magyar kapcsolatokért felelős elnöki titkára, Szaniszló Adrienn. Szerbiát a Szerb Eurázsiai Diaszpóra vezetője és az Szerb Világ Diaszpóra parlamentjének elnöke, Dragan Stanoevics képviselte. Navaf Ibrahim volt jelen az Oroszországi és FÁK Szíriai Diákok Szövetségétől. A találkozón részt vett továbbá az USA állampolgára Andrew Korybko.

A rendezvényt Leonid Savin, a Nemzeti Szabadságért Mozgalom Külügyi Bizottságának vezetője nyitotta meg. Köszönetét fejezte ki minden résztvevő aktívan kinyilvánított álláspontjáért, illetve tájékoztatta a jelenlevőket az eddig megkezdett lépésekről.

Minden jelen levő kézhez kapta az alapító okiratokat megismerésre, majd Leonid Savin felsorolta a napirendi pontokat.

A Nemzeti Szabadságért Mozgalom vezetője és az Oroszországi Föderáció Parlamentjének képviselője, Jevgenyij Fedorov, aki szintén jelen volt az eseményen, rámutatott ennek a történelmileg egyedülálló eseménynek a fontosságára, melynek célja a világ országainak azonnali kilépése az USA irányítása alól, ezáltal pedig lehetőség nyílna létrehozni egy a szabadságra és egyenlőségre alapuló  nemzetközi politikát. Beszéde végén javaslatot tett arra, hogy miután ennek az újonnan megalakult szövetségnek a regisztrációja megtörténik, kerüljön megrendezésre a Népek Világtalálkozója azzal a céllal, hogy megerősödjön a nemzeti identitástudat.
Vona Gábor elmondta, hogy társasága elkötelezetten erős nemzeti identitású elveket vall és szemben áll az euroatlantizmussal, mely az USA fegyvereként működik a hatásgyakorlás erősítésére Európában. Dragan Stanoevics szerint, nem nézve a létező magyar-szerb szembenállást, komoly alapja van az együttműködés megkezdésének, hiszen ennek az új szervezetnek az alapjain a szerbek és magyarok, akár még a hivatalos politikánál is gyorsabban el tudják érni, hogy megkezdődjenek a konstruktív párbeszédek és kölcsönös együttműködések a két nép között.

Navaf Ibrahim leszögezte, hogy utazásai során az arab országokba, Jementől Egyiptomig, azt tapasztalta, hogy ezekben az államokban nő az elfogadás Oroszországgal szemben, mint új erővel szemben. Ezek az országok új reményeket táplálnak a változásokkal kapcsolatban is, különösen bíznak abban, hogy az Egyesült Államoktól való függőség csökkenni fog.

Andrew Korybko megjegyezte, hogy az ő szülőföldjén, az Amerikai Egyesült Államokban, közel sem mindenki támogatja a Fehér Ház külpolitikáját, így az amerikaiak 90%-a a szíriai háború ellen voltak, melyet Barack Obama rezsime akart kiprovokálni. Rámutatott azon politikusokra is, akik kritikusan szemlélik a hivatalos amerikai külpolitikát, és akik hasznosak lehetnek az új nemzetközi struktúra munkájában.

Mindenki egyhangúan megszavazta az új szövetség megalakulását. Döntés született egy szervező bizottság létrehozásáról és a szervezet regisztrációjáról, illetve a világ minden kontinenséről való új tagokkal történő bővítéséről.

Kapcsolatok

Nemzetközi Szövetség a
«Szuverenitásért»